Mga Tuntunin ng Paggamit

Malugod naming tinatanggap ka sa icecasino-ph.top! Bago mo simulan ang paggamit ng aming website, mahalagang sundin ang mga sumusunod na tuntunin:

1. Account Registration

Upang magamit nang buong-buo ang lahat ng mga tampok at serbisyo ng icecasino-ph.top, kailangan mong magparehistro ng isang account sa aming website. Ilagay ang kinakailangang impormasyon sa aming registration form at siguraduhing tama at kumpleto ang lahat ng mga detalye.

Kailangan mong maging 18 taong gulang at pataas upang magparehistro.

  • Isumite lang ang kinakailangang impormasyon sa registration form.
  • Siguraduhing tama at kumpleto ang iyong mga impormasyon.
  • Ang iyong account ay para sa personal na paggamit lamang at hindi maaaring ipahiram o ibahagi sa iba.

2. Pag-access sa Account

Pagkatapos mong magparehistro, maaari kang mag-log in sa iyong account gamit ang iyong mga kinakailangang detalye. Panatilihing ligtas ang iyong password at huwag itong ibahagi sa iba.

Kasalanan mo ang sinumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong account.

Panatilihin ang imahe ng icecasino-ph.top bilang isang ligtas at mapagkakatiwalaang website. Huwag subukan ang anumang paraan ng hindi awtorisadong pag-access sa mga account ng iba.

3. Karapatan at Responsibilidad

icecasino-ph.top ang may karapatan sa lahat ng nilalaman na makikita o matatagpuan sa aming website. Ang lahat ng mga impormasyon, larawan, at iba pang nilalaman ay protektado ng pag-aaring intelektwal.

  • Huwag susubukan na kopyahin, i-reproduce, o ikalat ang anumang bahagi ng aming nilalaman nang walang pahintulot.
  • Ang mga transaksyon sa website ay dapat na sundin ang mga umiiral na batas at regulasyon sa inyong hurisdiksyon.
  • Ang icecasino-ph.top ay hindi mananagot sa anumang pinsala o pagkawala na nangyari dahil sa paggamit ng aming website.