Patakaran sa Pagkapribado

Kinakailangan ang ilang impormasyon sa personal na pagkakakilanlan upang makapagbigay kami ng serbisyo at kasiyahan sa mga gumagamit. Maaaring hilingin namin ang mga sumusunod na impormasyon:

- Pangalan- Address- Numero ng telepono- Email address

Mga Layunin sa Pagkolekta ng Impormasyon

Ang impormasyon na iyong ibinibigay ay ginagamit lamang para sa mga sumusunod na layunin:

- Upang maipagbigay-alam sa iyo ang mga update o pagbabago sa serbisyo na iyong ginagamit- Upang mapahusay ang karanasan ng gumagamit sa website- Upang magkaroon ng maayos at personalisadong serbisyo- Upang mabawasan ang posibilidad ng fraud o ilegal na gawain